Bohemen (Tsjechisch: Cechy) is een historische regio in Tsjechië.
Het beslaat zo'n twee derde van het Tsjechische grondgebied.
De rest van Tsjechië valt onder Moravië en een klein deel van Silezië.

De eerste melding van Bohemen wordt gemaakt door de Romeinen:
het was het woongebied van de Keltische stam Boii.
De eerste Slavische voorouders van de huidige Tsjechen kwamen er in
de zesde eeuw te wonen. In de negende eeuw behoorde het gebied tot
het Moravische Rijk, dat christelijk was, en op Byzantium georiënteerd.
Na de val van dit rijk kwam de dynastie der Premysliden aan de macht,
die zich op Rome richtte.

Het hertogdom Bohemen werd in de elfde eeuw onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. Rooms Keizer Hendrik IV verleende hertog Vratislav I in 1085 de titel van koning van Bohemen. Onder Ottokar I werd de Boheemse kroon erfelijk (1198). Onder zijn kleinzoon Ottokar II bevatte het rijk ook tijdelijk delen van Oostenrijk. Bohemen verwierf in 1335 bovendien Silezië. Intussen waren de Premysliden uitgestorven en zat het huis Luxemburg op de troon. In 1471 kwamen de Poolse Jagiellonen aan de macht.

Bohemen kwam door de dood van Lodewijk II Jagiello in 1526 aan de Habsburgers, maar bleef aanvankelijk een onafhankelijk koninkrijk. In 1618 begon in Praag de Dertigjarige Oorlog. In 1627 kwam Bohemen integraal aan Oostenrijk (vanaf 1867 Oostenrijk-Hongarije). Pas vanaf 1743, toen het Habsburgse rijk begon te centraliseren, kwam er een einde aan de autonomie van Bohemen.

Na de Eerste Wereldoorlog werd het onderdeel van de nieuw gevormde staat Tsjecho-Slowakije. Na de opsplitsing in Tsjechië en Slowakije werd Bohemen onderdeel van Tsjechië.

Net als in Duitsland gebeurd is, hebben de kleine prinsdommen hun politieke waarde verloren, maar zijn de adellijke takken en orden in stand gebleven.


Titels van het hertogdom van Bohemen.


Na bestelling en goedkeuring ontvangt u:
Twee  fraaie certificaat  van 28 x 35,5 cm. t.w.:
- Letters Patent
Een certificaat met uw naam en uw titel, met lakzegel
en zegel met blinddruk van het hertogdom van Bohemen.
- Deed of Title Grant
Een certificaat waarin de titel u wordt toegekend,
ondertekend door  Hertog Stephan Timothy von Rosenberg-Ripps,.
handelend onder te titel van hertog van Bohemen en Lord of Rozmberk

Het certificaat gaat vergezeld van twee andere certificaten op A4 formaat, t.w.:
- Apostille van het hertogdom van Bohemen.
Een verklaring dat uw titel certificaat is aangeleverd en verstrekt door het hertogdom van Bohemen en is ondertekend door Hertog Stephan Timothy von Rosenberg-Ripps,. handelend onder te titel van hertog van Bohemen en Lord of Rozmberk, en draagt het zegel van het hertogdom van Bohemen
- Certificate of Authenticity
Een verklaring dat de documenten authentiek zijn en verstrekt door het hertogdom van Bohemen, ondertekend door een gemachtigde van het hertogdom van Bohemen, College of Arms & Heraldry.

Aangeleverd en een fraaie map met goudopdruk.

De titels welke wij soms kunnen leveren,
echter altijd op aanvraag.

- Baron
- Graaf
Baron of Graaf van het
hertogdom van Bohemen
Veel gestelde vragen
Geautomatiseerde vertaling

Q: Is het Hertogdom van Bohemen een "echt land"?


A: Het Hertogdom van Bohemen is een onafhankelijke en soevereine micro- natie die een grondgebied, een overheid (alhoewel een overheid in ballingschap) eist, een permanente bevolking, grenscontroles, verdedigings militair, een ambassade met geplaatste vlag en een formele verklaring van onafhankelijkheid uitgegeven. Voor verdere informatie over micro- naties, kunt u naar de volgende bronnen verwijzen: De Verenigde Micro- Naties Overheden in Ballingschap:
Wikipedia de Online Encyclopedie Micro- Naties:
Wikipedia de Online Encyclopedie De Liga van Kleine Naties De Liga van Micro- Naties
Bij het bespreken van deze omstandigheden en kwestie van of de micro- naties "echte landen" zijn, verklaarde de Noordelijke Bosarchipel thusly het best de kwestie:

"Q: Zijn er een andere echte landen in gelijkwaardige omstandigheden...?


A: Zie... NFA heeft zo een kleine hoeveelheid grondgebied... de stad van Vatikaan en Principality van Monaco doen. NFA bestaat binnen een andere staat... doet dat de natie van Navajo en de Eilanden van het Kanaal. NFA wordt niet erkend formeel door de Verenigde Staten... noch is Taiwan of Tibet. NFA is (nog) geen lid van de Verenigde Naties... noch is de Caymaneilanden of Palestina. "(Klik voor details over de Noordelijke Bosarchipel)

Q: Wat is het verband tussen het Hertogdom van Bohemen en de regering van de huidige Tsjechische Republiek?

A: De officiële positie van het Hertogdom van Bohemen is dat het de erfelijke overheid van het Hertogdom van Bohemen onder regel van de huidige vemeende Hertog van Bohemen is, het bovengenoemde Hertogdom dat soeverein en onafhankelijk op de abdicatie van de laatste Heilige Roman Keizer Karl I en momenteel zijn erfelijke eisen maakt aan en voor het gebied wordt dat vroeger als Bohemen wordt bekend. Men gelooft dat de regering van de huidige Tsjechische Republiek niet de eisen van het Hertogdom van Bohemen erkent.

Q: Heeft het Hertogdom van Bohemen daadwerkelijk grondgebied?


A: Ja, houdt het Hertogdom van Bohemen momenteel een duidelijk omlijnd grondgebied binnen de Verenigde Staten van Amerika in de Staat van Nevada.

Q: Welk soort overheid heeft het Hertogdom van Bohemen?

A: Het Hertogdom van Bohemen is een monarchie die door de vemeende Hertog van Bohemen, Stephan Timothy von Rosenberg-Ripps, Hertog van Bohemen en Lord van Rozmberk wordt beslist.

Q: Wat  betekenen de termen "van natie", "staat", "nation-state", en "soeverein", en hoe zijn zij van toepassing op Duchy van Bohemen?

A: Opnieuw, kan het antwoord op deze vraag het best als volgt worden verklaard: "Dat is een netelige vraag die heel wat grondgebied behandelt. Hier zijn een groep definities... die uit talrijke standaardverwijzingshulpmiddelen worden genomen en de online forums:
Natie: Een groep mensen die gemeenschappelijke douane, cultuur, fysieke plaats of grondgebied, geschiedenis, en (vaak) taal delen.
Staat: De overheid of de opperste openbare macht binnen een soevereine politieke entiteit; een institutionele structuur die met het uitoefenen van gezag binnen een definieerbare jurisdictie wordt belast.

Wanneer het denken over staten, zou men nota van de Overeenkomst ook moeten nemen van Montevideo van 1933 over de Rechten en de Plichten van Staten, die de traditionele internationaal toegelaten basis voor de wettelijke definitie van statehood vormt: Artikel 1: De staat als persoon van internationale wet zou de volgende kwalificaties moeten bezitten: (a) een permanente bevolking; (b) een bepaald grondgebied; (c) overheid; en (d) capaciteit om in relaties met de andere staten binnen te gaan. Nation-state: Een groep mensen die gemeenschappelijke douane, cultuur, fysieke plaats of grondgebied, geschiedenis, en (vaak) taal, en de overheid of opperste openbare macht binnen een soevereine politieke entiteit delen; een institutionele structuur die met het uitoefenen van gezag binnen een definieerbare jurisdictie wordt belast. Soeverein: Het recht van een politieke entiteit macht uit te oefenen, vrij van externe dwang of terughoudendheid; zelf-regeert en onafhankelijke Micro: Zeer klein. Het Hertogdom van Bohemen is op zijn grondgebied een zeer kleine maar toch soevereine staat, die op alle rechten van een soevereine Staat eisen en recht heeft, die in het kader van Internationale Wet omvat participatie in internationale organisaties, en het behoud van diplomatieke relaties met andere soevereine staten herstelt. Het Hertogdom van Bohemen voldoet aan de criteria die in Artikel 1 van de Overeenkomst van Montevideo van 1933 over Rechten en Plichten van Staten worden uiteengezet. Wij hebben een soevereine overheid die heerschappij van zijn duidelijk omlijnde gebieden, en met permanente ingezetenen uitoefent. Het Hertogdom van Bohemen staat toe dat het zeer kleine nation-state, maar één is die niettemin een (kleine) bevolking als mensen heeft die gemeenschappelijke douane, cultuur, fysieke plaats of grondgebied, geschiedenis, en een gemeenschappelijke taal delen.
Voorbeeld hoe u uw titel op uw visitekaartje kunt gebruiken
Momenteel
niet leverbaar!
Momenteel
niet leverbaar!
Momenteel
niet leverbaar!
ZIET U GEEN FRAMES? Klik dan hier.