Overeenkomst / aankoop
Zakelijke overeenkomsten en verkopen kunnen alleen tot stand komen tussen Noblesse IDmakers en meerderjarige kopers.
In geval van aanvragen door minderjarige kopers, dient deze aanvraag te worden vergezeld doort een schrifelijke toestemming van de ouders of voogd.
De factuur zal dan worden tennaamgesteld op de wettelijke vertegenwoordiger.

Procedure aanvraag adellijke titel.
De aanvrager dient zijn aanvraag in bij Noblesse IDmakers.
Voor zover er op de website prijzen worden vermeld, zijn deze, zolang de periode dat zij op de website vermeld staan, van kracht.

Na het indienen krijgt de aanvrager een bevestigingsmail van de aanvraag, met het verzoek, de gegevens te controleren, en zonodig te wijzigen.
De betalingsgegevens worden aan de koper bekend gemaakt.
De aanvraag wordt pas definitief in behandeling genomen nadat de betaling bij Noblesse IDmakers is ontvangen.
Bij aflevering van de goederen, wordt de papieren factuur meegestuurd.
Indien de koper prijs stelt op een factuur op pdf formaat vooraf, is dit op verzoek mogelijk.

Levering.
Levering geschiedt per aangetekende post.
Artikelen die uit voorraad leverbaar zijn, zullen over het algemeen binnen enkele dagen geleverd kunnen worden.
Aanvragen voor adellijke titels, moeten over het algemeen, door Noblesse IDmakers, worden ingediend bij een derde partij.
De geschatte levertijd, staat aangegeven op de website bij de betreffende titel. Afhankelijk van de snelheid van de derde partij, kan hierin enige speling zitten.
Noblesse IDmakers is afhankelijk van de leversnelheid van de derde partij en is dan ook niet gehouden aan de geschatte levertijd zoals vermeld op de website.
Indien er een sterk afwijkende levertijd te verwachten valt, of door de derde partij kenbaar wordt gemaakt, zal Noblesse IDmakers, de klant hiervan onmiddelijk in kennis stellen.

Privacy en persoonlijke gegevens.
Uw gegevens zullen door Noblesse IDmakers, uitsluitend worden gebruikt voor intern gebruik en bij de aanvraag bij de leverancier van de certificaten..
Uw gegevens zullen door ons nimmer ter beschikking worden gesteld aan anderen.

Garantie
Alle artikelen, diensten en goederen, geleverd door Noblesse IDmakers, zijn zoveel mogellijk zoals beschreven op de website.
Afwijkingen van certificaten, aangeleverd door een derde partij kunnen eventueel voorkomen, maar we zullen ons uiterste best doen onze website zo up to date mogelijk te houden.

Kaarten en foto's met handtekeningen.
Bij kaarten met handtekeningen wordt op de website aangegeven wanneer het originele handtekeningen betreft.
Noblesse IDmakers staat daar garant voor, en zal bij aantoonbare onjuistheid, betreffende geleverder goederen terugnemen, met restitutie van het volledige aankoopbedrag.
Hieraan verbinden wij geen maximale tijdsperiode.

Disclaimer
Noblesse IDmaker behoud zich het recht voor, prijzen aan te passen, conform de marktwaarde.
Offertes die  op persoon en naam zijn uitgebracht, blijven maximaal een maand geldig.
Geplaatste opties komen na 10 dagen automatisch te vervallen.

Retouren.
Retouren uitsluitend binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen.
Retouren kunnen alleen dan worden behandeld, wanneer de koper vooraf hierover contact heeft gehad met Noblesse IDmakers.

Uitsluitingen
Certificaten en eigendomsbewijzen die op verzoek van de client gepersonaliseerd en op naam zijn gesteld, zijn in zijn of haar opdracht vervaardigd en kunnen niet worden geretourneerd omdat ze niet nogmaals aan anderen ter verkoop worden aangeboden.

Retouren van goederen die door ruil bij de tegenpartij (afnemer) terecht zijn gekomen, ( bijvoorbeeld kaarten of foto's met handtekeningen) komen niet in aanmerking voor retour met terugbetaling, daar er in deze gevallen geen vasstaand koopbedrag is geweest.
Wellicht kan er dan in overleg gezocht worden naar een bevredigende oplossing.

Accoord gaan met deze voorwaarden.
Door het plaatsen van een bestelling gaat u accoord met deze voorwaarden.

Noblesse IDmakers staat geregistreerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 34132846 en bemiddeld in het verkrijgen van adellijke titels en persoonsgebonden ego-documenten.
Leveringsvoorwaarden
ZIET U GEEN FRAMES? Klik dan hier.